Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (Reklamace) jsou popsána v bodě 7 Obchodních podmínek.

Formulář k uplatnění reklamace (včetně nápovědy) si můžete stáhnout zde.