Ochrana osobních údajů

AVASON CZ s.r.o.

se sídlem: Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno

IČ: 08332185, DIČ: CZ08332185

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu:

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Informace pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

Obchodní podmínky byly sestaveny dle:
Asociace pro elektronickou komerci ( APEK ), Sokolská 23, 120 00 Praha 2, tel/fax: +420 272 111 729, e-mail: info@apek.cz